Navigate Up
Sign In

Il-Ministru Edward Zammit Lewis jipparteċipa f’ċelebrazzjoni tal-kisbiet li qed jikseb pajjiżna fil-qasam tal-ugwaljanza

Reference Number: PR191914, Press Release Issue Date: Sep 14, 2019
 

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET EWROPEJ U L-UGWALJANZA

-

Huwa bi pjaċir u b’sens ta’ dover li qiegħed nipparteċipa f’din il-Pride March, l-ewwel waħda minn mindu ħadt il-kariga ta’ Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza.

Partikolarment f’din is-sena meta il-moviment LGBTIQ qiegħed jiċċelebra il-50 anniversarju mill-irvelli ta’ Stonewall fi New York, li ħafna jqisu bħala l-bidu ta’ din il-mixja lejn l-ugwaljanza LGBTIQ, madwar id-dinja.

Nifhem li l-Pride March mhijiex biss ċelebrazzjoni ta’ persuni LGBTIQ u l-inklużjoni u l-aċċetazzjoni tagħhom fis-soċjetà, imma wkoll sejħa kontinwa għall-ugwaljanza u għajta kontra l-preġudizzju u d-diskriminazzjoni li għal xi wħud għadhom realtà, f’ċertu pajjiżi aktar minn oħrajn.

U għaldaqstant huwa dover ta’ kull gvern, li jaħdem mas-soċjetà ċivili biex flimkien inrawmu soċjetà aktar inklussiva, li tiċċelebra u tħaddan id-diversità fejn id-dinjità ta’ kull bniedem tkun mħarsa.

U filwaqt li sar ħafna progress f’pajjiżna, żgur li ma nistgħux ngħidu li wasalna u li m’għadx hawn bżonn ta’ manifestazzjonijiet bħall-pride, għaliex il-liġijiet mhumiex biżżejjed biex inbiddlu l-imħuħ u biex l-ugwaljanza LGBTIQ tinħass dejjem u f’kull aspett tal-ħajja.