Navigate Up
Sign In

“Il-kwistjoni tal-migrazzjoni għandha dejjem tibqa’ fuq nett tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea sabiex jintlaħaq qbil fuq soluzzjoni konkreta u bilanċ bejn is-solidarjetà u r-responsabbiltà” – Il-Ministru Edward Zammit Lewis

Reference Number: PR191930, Press Release Issue Date: Sep 17, 2019
 

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET EWROPEJ U L-UGWALJANZA

-

Biex ir-riforma tar-Regolament ta’ Dublin dwar l-immigrazzjoni tkun suċċess, jeħtieġ li jintlaħaq bilanċ bejn ir-responsabilitajiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u s-solidarjetà. Dan bħala parti minn ftehim komprensiv li jkopri l-elementi l-oħra tal-pakkett leġiżlattiv tar-riforma tas-sistema tal-ażil.

Qal dan il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Dr Edward Zammit Lewis waqt il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-Affarijiet Ġenerali fi Brussell. Kunsill li matulu l-Ministru saħaq fuq il-ħtieġa ta’ mekkaniżmu permanenti għar-rilokazzjoni tal-migranti, liema mekkaniżmu jieħu post is-soluzzjonijiet ad hoc li mhumiex sostenibbli.

Il-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali ddiskuta wkoll in-negozjati fuq il-baġit tal-UE għas-seba snin li ġejjin u proposti biex tissaħħaħ is-saltna tad-dritt.

Dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali, li jiddetermina l-baġit tal-UE għas-snin 2021-2027, Dr Zammit Lewis sostna l-pożizzjoni ta’ Malta favur ftehim ġust li jirrispetta r-realtijiet tal-pajjiżi kollha u li jikkonsolida l-progress soċjo-ekonomiku ta’ pajjiżna.

Fir-rigward tal-proposti tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-saltna tad-dritt, il-Ministru Zammit Lewis qal li Malta tilqa’ dawn il-proposti speċjalment il-mekkaniżmu tal-evalwazzjoni bejn l-Istati Membri. Huwa żied li tali mekkaniżmu jista’ jikkontribwixxi għat-tkattir tas-saltna tad-dritt fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt wissa li dan ikun effettiv biss kemm-il darba l-proċess ikun wieħed imparzjali, oġġettiv, ibbażat fuq l-evidenza u ma jiddiskriminax bejn pajjiż u ieħor.

Fi Brussell, Dr Zammit Lewis kellu wkoll għadd ta’ laqgħat informali ma’ kollegi Ministri. Flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Aaron Farrugia, il-Ministru ltaqa’ wkoll mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Baġit u r-Riżorsi Umani, Gunther Oettinger, fejn ilkoll qablu fuq l-importanza li jinżammu l-iskadenzi tan-negozjati dwar il-baġit li jmiss.

Aktar tard il-Ministru żar ir-Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta għall-Unjoni Ewropea fejn ħeġġeġ lill-impjegati biex ikomplu jħarsu l-interessi ta’ pajjiżna b’ħidma professjonali u b’mod dinjituż. Dan fil-kuntest tal-isfidi li ġejjin, b’mod partikolari dawk marbuta mal-bidliet fl-istituzzjonijiet Ewropej. F’dan ir-rigward Dr Zammit Lewis tenna l-impenn tiegħu li jinvesti fit-tisħiħ ta’ Dar Malta biex ir-rappreżentanza tkun f’pożizzjoni li ġġib l-aqwa riżultati waqt li tiddefendi l-pożizzjoni ta’ Malta fl-istituzzjonijiet rispettivi tal-Unjoni Ewropea.