Navigate Up
Sign In

Kommessi li niksbu ugwaljanza sħiħa u f’kull aspett permezz ta’ djalogu soċjali b’saħħtu u kontinwu – il-Ministru Edward Zammit Lewis

Reference Number: PR191949, Press Release Issue Date: Sep 19, 2019
 
STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET EWROPEJ U L-UGWALJANZA

-

F’sitwazzjoni ta’ full employment u l-isfidi li din iġġib magħha, id-djalogu soċjali jibqa’ ċentrali fit-tfassil tal-politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet li jħallu impatt fuq is-suq tax-xogħol u allura l-għajxien tal-Maltin u l-Għawdxin kollha.

Dan kien il-qofol ta’ laqgħa li l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Dr Edward Zammit Lewis kellu mal-Assoċjazzjoni Maltija ta’ Min Iħaddem.

Laqgħa li matulha ġew diskussi temi kurrenti, partikolarment ir-riforma tal-Att dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg, l-Abbozzi ta’ Liġijiet dwar l-Ugwaljanza u l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza, it-trasparenza fil-pagi, u s-sħubija fi trade unions jew f’assoċjazzjonijiet ta’ min iħaddem.

Il-Ministru Zammit Lewis fisser kif dawk li jħaddmu huma protagonisti fil-ħolqien tal-ġid li jixpruna l-mobiltà u l-ġustizzja soċjali u l-gvern jibqa’ kommess li jiddjaloga, jisma’ u jgħarbel qabel jiddeċiedi fl-interess tas-serenità industrijali li tirrenja f’pajjiżna.

B’mod partikolari fisser kif l-ugwaljanza hija priorità ewlenija tal-President-elett tal-Kummissjoni Ewropea, Ursola Von der Leyen, u għalhekk jeħtieġ li l-gvern u l-imsieħba soċjali jibqgħu fi djalogu kostruttiv u kontinwu li jpoġġihom fl-aqwa pożizzjoni biex jinfluenzaw id-deċiżjonijiet fi Brussell.

F’dan ir-rigward, il-Ministru Zammit Lewis tenna l-impenn tiegħu li jkompli jikkonsulta mal-partijiet kollha interessati fir-riformi prospettivi u l-liġijiet li hemm quddiem il-Parlament, bl-istess mod li jibqa’ kommess biex jimplimenta l-bidliet meħtieġa biex niksbu ugwaljanza sħiħa u f’kull aspett.