Navigate Up
Sign In

EOI – Invitation for the provision of Legal Advisor Services for the National Commission for the Promotion of Equality (NCPE)

Date: May 22, 2018
 

KUMMISSJONI NAZZJONALI GĦALL-PROMOZZJONI TAL-UGWALJANZA (NCPE)

L-Aġent Direttur Eżekuttiv (NCPE) tgħarraf illi:

Espressjoni ta’ Interess (EOI) rigward l-avviż li ġej jintlaqgħu sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta 5 ta’ Ġunju 2018.  L-Espressjonijiet ta’ Interess għandhom jintbagħtu jew fuq l-email (equality@gov.mt) jew bl-idejn fl-uffiċini tal-NCPE li jinsabu f’Dar Gattard, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda (numru tat-telefon: 2590 3850).

EOI Nru: EOI-NCPE/01/2018 – Sejħa għall-proviżjon ta’ Servizzi Legali għall-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE).

L-Espressjoni ta’ Interess (EOI) tista’ titniżżel minn hawn​

 

NATIONAL COMMISSION FOR THE PROMOTION OF EQUALITY (NCPE)

The Acting Executive Director (NCPE) notifies that:

Expression of Interest (EOI) in respect of the following notice will be received up to 10.00 a.m. of Tuesday 5th June 2018.  Expressions of Interests are to be submitted via e-mail (equality@gov.mt) or by hand at NCPE offices situated at Gattard House, National Road, Blata l-Bajda (telephone number: 2590 3850).

EOI No: EOI-NCPE/01/2018 – Invitation for the provision of Legal Advisor Services for the National Commission for the Promotion of Equality (NCPE).

The Expression of Interest (EOI) can be downloaded from here.