Navigate Up
Sign In

Konsultazzjoni pubblika fuq ir-Reġistru Nazzjonali ta’ Prodotti Agro-Tradizzjonali ta’ Malta

​​KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

Go to the English version

 
Mingħand: Ministeru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali
(
Dipartiment tal-Affarijiet Rurali, Direttorat tal-Agrikoltura​)
​Ippubblikata: ​8 ta' April 2020
​Tagħlaq: 7 ta' Mejju 2020
​Aġġornata: 8 ta' Mejju 2020
 

registru nazzjonali ta prodotti - logo.png
1. Sfond
 
Id-Direttorat tal-Agrikultura fi ħdan il-Ministeru għall-Agrikultura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali ser ikun qed iniedi perijodu ta’ konsultazzjoni fuq numru ta’ prodotti agrikoli u ikel sabiex jiġu inklużi fir-Reġistru Nazzjonali ta’ Prodotti Agri-Alimentari Tradizzjonali ta’ Malta f’konformità ma’ Leġislazzjoni Sussidjarja 427.89 Regolamenti dwar it-twaqqif ta’ Reġistru Nazzjonali ta’ Prodotti Agri-Alimentari Tradizzjonali ta’ Malta. L-iskop ta’ dan ir-reġistru hu li jgħarraf b’mod uffiċjali dawk il-prodotti agrikoli u platti bħala patrimonju kulturali li ġew identifikati mill-poplu Malti.


2. Dokumenti

 
3. Sottomissjonijiet

Ir-risposti ntbagħtu:

Billi timla' l-Formola Onlajn 

Is-sottomissjonijiet waslu sas-7 ta' Mejju 2020.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)


Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg