Navigate Up
Sign In

A Policy on Inclusive Education in Schools: Route to Quality Inclusion - A National Inclusive Education Framework

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

 

Mingħand: Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
(National School Support Services​)
​Ippubblikata: ​2 ta' April 2019
​Tagħlaq: ​10 ta' Mejju 2019
​Aġġornata: ​13 ta' Mejju 2019

1. Sfond

Id-dokumentazzjonijiet tal-Politika Nazzjonali: A Policy on Inclusive Education in Schools: Route to Quality Inclusion u A National Inclusive Education Framework  tiggwida lill-edukaturi, l-iskejjel, il-ġenituri, il-professjonisti u l-partijiet interessati l-oħra kollha fil-vjaġġ lejn inklużjoni ta' kwalità f'ambjenti edukattivi. Dawn id-dokumenti jiċċelebraw il-prattika tajba li ilha għaddejja fl-iskejjel għal bosta snin u għandha l-għan li tagħti gwida komprensiva, strutturata u armonizzata biex issaħħaħ l-inklużjoni, tipprovdi opportunitajiet ekwi u prattiċi ta’ inkluzjoni fl-iskejjel.

Din il-politika tadotta definizzjoni wiesgħa ta 'inklużjoni li tinkludi fost affarijiet oħra, studenti b'diżabilità, studenti b'orjentazzjoni sesswali differenti, studenti minn minoritajiet etniċi u reliġjonijiet differenti, studenti ta' kapaċità għolja li jirriflettu l-studenti kollha ta’ l-iskola.

F'konformità mal-Istrateġija tal-Edukazzjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE), kif iddikjarat fil-Qafas għall-Istrateġija tal-Edukazzjoni għal Malta 2014-2024, tippromwovi l-prattika ta 'ambjent edukattiv inklużiv li jiżgura li l-istudenti kollha jkollhom l-opportunità jiksbu l-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet meħtieġa biex ikunu ċittadini attivi u biex jirnexxu fuq ix-xogħol u fis-soċjetà. 
Kemm il-politika kif ukoll il-qafas huma mibnija fuq konvenzjonijiet internazzjonali u lokali kif ukoll fuq policies lokali. Dawn id-dokumenti  jikkumplimentaw ir-riforma l-ġdida ta’ l-edukazzjoni sekondarja Il-Vjagg Tieghi: Nasal minn toroq differenti li jippromwovu trasformazzjoni minn l-idea ta’ “daqs wieħed għal kulħadd” għal sistema inklussiva u ekwa għall-istudenti kollha. 

Il-politika tiddeskrivi punti ta’ referenza u standards li jinkoraġġixxu lill-iskejjel biex jieħdu sehem fi prattika inklużiva. Barra minn hekk, il-qafas huwa mibni fuq numru ta 'temi li jiggwidaw l-iskejjel dwar l-implimentazzjoni tal-politika. Permezz tal-impenn ma’ dawn id-dokumenti, paradigm shift fl-ambjenti edukattivi hija mħeġġa sabiex l-iskejjel jimxu minn ostakli li jfixklu l-inklużjoni lejn sistema edukattiva  li hija tassew inklussiva.


2. 
Dokumenti

 
 
3. Sottomissjonijiet
 
Sottomissjonijiet intbagħtu billi timtela' l-formola onlajn li tista' ssib fil-link ta' hawn taħt:

 

Is-sottomissjonijiet intbagħtu sal-10 ta' Mejju 2019.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)


Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att. ​


www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg