Navigate Up
Sign In

L-Att dwar il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA - KONSULTAZZJONI KONKLUŻA

Go to the English version

 
Mingħand: Ministeru għall-Edukazzjoni​
​Ippubblikata: ​28 ta' Mejju 2021
​Tagħlaq: ​30 ta' Ġunju 2021
​Aġġornata: ​2 ta' Settembru 2021
 

Eżitu tal-Konsultazzjoni - Rapport Finali
Public Consultation on The MCAST Act - Final Report by Experts.pdfPublic Consultation on The Malta College of Arts, Science and Technology Act - Final Report by Experts.pdf


Konsultazzjoni Oriġinali

1. Sfond


L-għan prinċipali hu li l-MCAST ikollu att għalih li jkun distint u separat minn l-Att dwar l-Edukazzjoni. L-att ifittex li primarjament jagħti awtonomija ikbar lil MCAST bħala istituzzjoni. Għan ieħor hu li jkun hemm rappreżentanza aħjar tal-
istakeholders fil-bordijiet fejn jittieħdu d-deċiżżjonijiet billi jitwessa l-profil nazzjonali tal-Bord tal-Gvernaturi u jissaħħu r-relazzjonijiet mal-industrija sabiex l-eżiġenzi u tal-industrija jkunu riflessi fil-metodi ta’ tgħalim u fil-programmi edukattivi. L-att jippromwovi wkoll li jissaħħu l-akkontabilita u t-trasparenza partikolarment billi jittejbu d-definizzjonijiet, ir-responsabbilitajiet u l-komposizzjoni tal-governanza interna u l-istrutturi tal-tmexxiha biex ikun hem razzjonalizzazzjoni tal-mod kif jittieħdu u jiġu implimentati d-deċiżżjonijiet. Bħala istituzzjoni vokazzjonali qiegħda ssir emfażi sabiex jiġu ċċentralizzati kull forma ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol bħala parti integrali tal-proċessi ta’ edukazzjoni u tagħlim ġewwa l-MCAST, u dan in linea mal-Att dwar Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol u l-Apprendistat (2018) u tingħata l-importanza meħtieġa lir-riċerka applikata u ibbażata fuq l-impatt sabiex jissaħħu u jkunu aktar innovattivi t-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali u professjonali u jilħqu l-isfidi ta’ Industry 4.0/5.0. Barra minn hekk, l-att jfittex li jwessa it-twassil tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali f’kull livell tal-Qafas tal-Kwalifiki ta’ Malta partikolarment f’dak li hu titjieb u ameljorazzjoni tal-ħiliet tal-ħaddiema f’Malta.

L-Att jimmira li:

  1. Jindirizza aħjar id-domanda li ġejja mill-iżvilupp tad-dinamika lokali u globali fl-ekonomija u l-industrija u dan permezz tal-provista ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali b’xejn.
  2. Jenfasizza il-prinċiplji legali u l-istrutturi sabiex jirriflettu il-Qafas għall-Istrateġija Edukattiva 2020 u l-Politika Nazzjonali dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali.
  3. Isaħħaħ ir-rabtiet istituzzjonali bejn il-VET fl-edukazzjoni sekondarja (My Journey) u l-edukazzjoni għola.
  4. Jintroduċi għall-ewwel darba fil-leġislazzjoni lokali, il-kunċett tal-VPET.


2. Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni

Taħseb li l-profil tal-
MCAST ser jittejjeb b’dan l-att?
X’impatt taħseb li ser ikollha din il-liġi fuq l-edukazzjoni vokazzjonali f’Malta?

X’vantaġġi hemm li l-MCAST ikun aktar awtonomu?
Taħseb li din il-liġi ser iżżid l-opportunitajiet tal-impjegabilità tal-istudenti?

3. Dokumenti

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586). 
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.​

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg