Navigate Up
Sign In

Regolamenti tal-Kunsill għat-Tagħlim tal-Ingliż

Go to the English version​​​

 

Konsultazzjoni mal-Pubbliku

 
Mingħand:        Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol - Bord ta' Monitoraġġ tat-tagħlim tal-Ingliż

Data:                  27 ta' Jannar 2015

1.      Introduzzjoni
 

Il-Bord ta’ Monitoraġġ tat-tagħlim tal-Ingliż bħala Lingwa Barranija qiegħed jippublika l-abbozz tar-Regolamenti tal-Kunsill għat-tagħlim tal-Ingliż, biex ikunu miftuħin għal konsultazzjoni pubblika għal ġimgħatejn, li jibdew mis-27 ta’ Jannar 2015, sat-13 ta’ Frar 2015.

Skejjel, amministraturi, għalliema u kwalunkwe partijiet oħra interessati qed jiġu inkoraġġuti jibgħatu r-reazzjonijiet tagħhom. Wara il-perijodu ta’ ġimgħatejn konsultazzjoni, ir-reazzjonijiet ser jiġu analizzati minn moderatur u jinħareġ rapport.

 
 
2.      Dokumenti
 
 
 
3.   Sottomissjonijiet
 
Billi timla' l-formola online hawn taħt; jew
 
 
 
Is-sottomissjonijiet għandhom jaslu sat-13 ta' Frar 2015.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.
 
 
Formola Online:
Il-kaxxi immarkati b' (​*) huma meħtieġa.  
 
Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet jistgħu jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.
 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
Il-Kummenti ma jistgħux ikunu itwal minn 10,000 tip.  Jekk taħseb li s-sottomissjoni tiegħek se tkun itwal, ikun aħjar li tuża l-email li jidher ippublikat fuq fdin il-paġna ta’ konsultazzjoni.
 
 
Protezzjoni u Privatezza tad-data – Att Dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap440)
 
L-Att tal-Protezzjoni tad-Data, 2011, jirregola l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma b’mod elettroniku jew manwalment.  Il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili jiġbor l-informazzjoni neċessarja li huma intenzjonati biex jaqdu l-funżjonijiet u huma b’tali mod li jikkonformaw mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data hekk kif imniżżla fl-att. Il-verifikazzjoni tan-numru tal-karta ta’ l-identita se jseħħ meta jkun neċessarju. Kull data personali pprovduta se tkun ipproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-data (Kap 440).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.