Navigate Up
Sign In

Strateġija Nazzjonali għat-Tagħlim Tul il-Ħajja 2020 - 2030

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

 
 
Mingħand: Ministeru tal-Edukazzjoni
​Ippubblikata: ​16 ta' Ġunju 2021
​Tagħlaq: ​28 ta' Lulju 2021
​Aġġornata: ​29 ta' Lulju 2021


1. Sfond

It-tagħlim jiġri matul il-ħajja. Ikopri l-firxa kollha ta 'attivitajiet ta' tagħlim formali, mhux formali u informali - kemm ġenerali kif ukoll vokazzjonali - imwettaq minn adulti wara li jitilqu mill-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali. L-Istrateġija Nazzjonali għat -Tagħlim Tul il-Ħajja preċedenti wittiet it-triq biex iseħħu l-bidliet. Programmi u azzjonijiet implimentati minn din l-istrateġija wasslu għal ċerti bidliet fil-politika u inizjattivi li huma riflessi fl-Istrateġija Nazzjonali għat-Tagħlim Tul il-Ħajja 2020-2030. Ir-riċerka, is-sessjonijiet ta ’konsultazzjoni mal-partijiet interessati u
focus groups ippermettew li din l-Istrateġija Nazzjonali tiġi abbozzata b’mod li tiġbor l-ambizzjonijiet u d-direzzjonijiet ewlenin tas-settur f’4 pilastri, b’kull waħda jkollha diversi azzjonijiet strateġiċi. It-tagħlim huwa għall-komunità; Din l-istrateġija teħtieġ li tiġi approvata u diskussa mill-komunità biex tippermetti għarfien aħjar tal-viżjoni tagħna.​ 


2. Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni

Hemm xi miżuri strateġiċi li għa
ndhom ikunu taħt pilastru differenti?
 

Ipprovdi feedback dwar l-4 pilastri tal-istrateġija.

Tipprevedi xi bidliet fil-pilastri strateġiċi?

Għandha tiżdied aktar informazzjoni mal-miżuri strateġiċi?

Għandha titħassar xi informazzjoni mill-miżuri strateġiċi?

 

3. Dokumenti
 
 
 
4. Sottomissjonijiet
 
Ir-risposti ntbagħtu bl-imejl fuq l-indirizz: lifelonglearning@gov.mt
 

 

Is-sottomissjonijiet waslu sat-28 ta' Lulju 2021.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)


Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586). 
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.​

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg