Navigate Up
Sign In

Abbozz ta’ Politika Nazzjonali għall-Infrasstruttura għall-Iċċarġjar Pubbliku tal-Vetturi Elettriċċi

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA U KONKLUŻA

 
 
Mingħand: Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli​
​Ippubblikata: ​25 ta' Awwissu 2021
​Tagħlaq: ​25 ta' Settembru 2021
​Aġġornata: ​6 ta' Jannar 2022
 

RIŻULTAT TAL-KONSULTAZZJONI: RAPPORT FINALI

Public Consultation Final Outcome Report.pdfPublic Consultation Final Outcome Report.pdf

Konsultazzjoni Oriġinali​


1. Sfond


Il-pjan ta’ politika nazzjonali (NPF) għall-iżvilupp ta’ karburanti alternattivi fis-settur tat-trasport f’Malta, żviluppat bħala parti mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/94/UE lejn trasport b’mod sostenibbli. L-NPF jikkunsidra l-vetturi elettriċi bħala għażla xierqa u ta’ benefiċċju għall-ambjent. Il-vetturi elettriċi jistgħu jiġu ċċarġjati b’użu ta’ infrasstruttura privata madanakollu, skond id-Direttiva 2014/94/EU, utenti tal-vetturi elettriċi għandhom ikollhom aċċess għall-infrastruttura pubblika wkoll mingħajr ebda tip ta’ diskriminazzjoni. Il-Green Paper lejn vetturi aktar nodfa fit-toroq tenfassiza li t-tkabbir tal-infrasstruttura għall-iċċarġjar tal-karozzi elettriċi huwa relatat kemm mal-iżvilupp tal-elettromobilita u kif ukoll mal-użu tal-karozzi elettriċi. Bħalissa f’Malta hemm 102
charging points disponnibli għall-pubbliku inġenerali u l-għan hu li dawn ic-charging points jiżdiedu b’mod konsiderevoli.

2. Dokumenti
 
 

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586). 
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.​

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg