Navigate Up
Sign In

L-Istrateġija ta’ Malta għall-Iżvilupp Sostenibbli 2050

KONSULTAZZJONI MIFTUĦA

 
Mingħand: Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża​
​Ippubblikata: ​9 ta' Diċembru 2022
​Tagħlaq: ​9 ta' Frar 2023
​Aġġornata: ​9 ta' Diċembru 2022
 

1. Sfond

Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża nieda l-Istrateġija ta’ Malta għall-Iżvilupp Sostenibbli 2050 għal konsultazzjoni pubblika.

L-Istrateġija hija dokument ambizzjuż li jsarraf il-Viżjoni ta’ Malta għall-Iżvilupp Sostenibbli 2050 f’politika strateġika li tħares l-ambjent u l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-Gżejjer Maltin.

Dan id-dokument strateġiku jsegwi d-direzzjoni stabbilita mill-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Ġnus Magħquda filwaqt li jintegra azzjonijiet fil-ħidma kollha tal-Gvern u jiżgura li l-għanijiet u l-miri stabbiliti jintlaħqu bl-aktar mod effettiv.

Dan id-dokument strateġiku jistabbilixxi ħames Għanijiet Strateġiċi għall-2050:
ghanjiet strategici.jpg

L-implimentazzjoni ta’ dawn l-Għanijiet Strateġiċi ser ikunu mkejla permezz ta’ sett ta’ miri li ser jiġu tradotti f’azzjonijiet konkreti fil-fażi li jmiss tal-Istrateġija, li ser tkun il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Malta għall-Iżvilupp Sostenibbli 2030.
ghanjiet objettivi miri.jpg


2. Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni


Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża qed jistieden lill-pubbliku biex
jibgħat suġġerimenti u jissottometti kummenti bil-miktub dwar l-Istrateġija ta’ Malta għall-Iżvilupp Sostenibbli 2050.

 
3. Dokumenti
 
 
4. Sottomissjonijiet
 
Sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu b'wieħed minn dawn il-metodi:

Bl-imejl:     sustainabledevelopment@gov.mt jew

Bil-posta:   Ministry for the Environment, Energy and Enterprise
                  Sustainable Development Directorate
                  ​6, Qormi Road,
                  ​Santa Venera,
                  ​Malta

 

Is-sottomissjonijiet għandhom jaslu sal-Ħamis, 9 ta' Frar 2023.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.
 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Protezzjoni u Privatezza tad-data – Att Dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap440)
 
L-Att tal-Protezzjoni tad-Data, 2011, jirregola l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma b’mod elettroniku jew manwalment.  Il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili jiġbor l-informazzjoni neċessarja li huma intenzjonati biex jaqdu l-funżjonijiet u huma b’tali mod li jikkonformaw mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data hekk kif imniżżla fl-att. Il-verifikazzjoni tan-numru tal-karta ta’ l-identita se jseħħ meta jkun neċessarju. Kull data personali pprovduta se tkun ipproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-data (Kap 440).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg