Navigate Up
Sign In

Regolamenti tal-2021 dwar l-Infrastruttura għall-Iċċarġjar tal-Vetturi Elettriċi Aċċessibbli għall-Pubbliku

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA U KONKLUŻA

Go to the English version​

 
Mingħand: Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli
​Ippubblikata: ​25 ta' Awwissu 2021
​Tagħlaq: ​22 ta' Settembru 2021
​Aġġornata: ​10 ta' Jannar 2022
 

Konsultazzjoni Oriġinali


1. Sfond

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/94/UE relatati mal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi huma trasposti bl-Ordni tal-Karburanti Alternattivi (SL460.32) u r-Regolamenti tal-Elettriku, 2021. Ir-Regolamenti proposti dwar l-Infrastruttura għall-Iċċarġjar tal-Vetturi Elettriċi Aċċessibbli għall-Pubbliku għandhom l-għan li jipprovdu qafas għall-operazzjoni ta ’infrastruttura għall-iċċarġjar ta’ vetturi elettriċi aċċessibbli għall-pubbliku minbarra apparat li jiċċarġja bla fili jew b’induzzjoni, apparat u infrastrutturi għall-iskambju tal-batterija kif ukoll punti ta ’ċċarġjar b’qawwa massima ta’ ċċarġjar li ma taqbiżx it-3 kW.


L-abbozz tar-regolamenti propost jinkludi:

  • rekwiżit biex tinkiseb awtorizzazzjoni mir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma biex topera infrastruttura tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku;
  • dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà elettrika tal-infrastruttura, konnessjoni mal-grilja, kejl, ipprezzar, wiri tal-prezz u skambju ta' dejta;
  • dispożizzjonijiet għal imposti ad hoc mingħajr il-ħtieġa ta' kuntratt, f'konformità mad-Direttiva 2014/94 / UE;
  • dispożizzjonijiet għall-possibbiltà li jkun hemm fis-seħħ arranġamenti ta’ imposti bbażati fuq kuntratt, f'konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2014/94 / UE;
  • dispożizzjonijiet għal operaturi ta 'punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku biex joffru tariffi tar-roaming lill-utenti li għandhom kuntratt ma' fornituri oħra jew differenti tal-iċċarġjar tal-EV.


 
2. Dokumenti
 

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586). 
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.​

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg