Navigate Up
Sign In

Il-kera bħala alternattiva ta' akkomodazzjoni

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA  

  
Go to the English Version​
 

Mingħand: Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjeta’ Soċjali
(Segretarjat Parlamentari għall-Akkommodazzjoni Soċjali​)
Ippubblikata: 15 t'Ottubru 2018
Tagħlaq: 30 ta' Novembru 2018
​Aġġornata: ​3 ta' Diċembru 2018
White Paper Logo (Dark_MT).jpg
Qed nanalizzaw is-sottomissjonijiet tiegħek.

Jekk jogħġbok, erġa' żur din il-paġna biex tniżżel ir-rapport finali.

Konsultazzjoni Oriġinali1.        Sfond

Wara proċess ta’ konsultazzjoni li involva aktar minn 350 individwu u entita` s-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali ppubblika whitepaper għal suq tal-kera aktar ġust li jaħdem għal Malta.

Għidilna x’taħseb matul il-perjodu ta’ konsultazzjoni pubblika. Irridu nisimgħu il-fehma tagħkom.


2.        Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni

Il-miżuri proposti jkunu japplikaw biss għal kirjiet residenjali u ma jaffetwawx kirjiet għal użu kummerċjali, short lets, u kirjiet għal għan turistiku.

  • Kuntratti aktar fit-tul għal aktar stabbiltà
  • Reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kera  
  • Perjod ta’ avviż mill-inkwilin
  • Avviż ta’ reċess mis-sid
  • Żidiet permissibbli
  • Proċess ta’ Żgumbrament
  • Inventarju bir-ritratti u depożitu reġistrat
  • Unit għall-Kirjiet Residenzjali
  • Infurzar aħjar
  • Soluzzjoni ta’ tilwim 


​3.        Dokumenti

White Paper
White Paper Booklet MT.pdfWhite Paper Booklet MT.pdf

 
4.        Sottomissjonijiet
 
Is-sottomissjonijiet intbagħtu:
Bil-formola onlajn.
Bl-imejl:        rentreform@gov.mt​
Bil-posta:      Konsultazzjoni Pubblika: 'Il-kera bħala alternattiva ta' akkomodazzjoni'
                     Palazzo Ferreria
                     310,
                     Republic Street,
                     Valletta

Is-sottomissjonijiet intbagħtu sat-30 ta' Novembru 2018.
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.​
 


Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.
 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

​​Click on the 'Online Consultation' logo to go to the Public Consultations main page.

Top Section Banner.jpg

Stqarrija Numru: PR182222​
Data tal-ħruġ: 15 t'Ottubru 2018

Stqarrija Numru: PR182236​Data tal-ħruġ: 17 t'Ottubru 2018