Navigate Up
Sign In

Liġi dwar Addozzjonijiet Lokali

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

Go to the English version

 
Mingħand: Ministeru Għas-Solidarjeta u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
​Ippubblikata: ​2 ta' Diċembru 2020
​Tagħlaq: ​31 ta' Diċembru 2020
​Aġġornata: ​4 ta' Jannar 2021
 

FB.jpeg
Qed nanalizzaw is-sottomissjonijiet tiegħek.

Jekk jogħġbok erġa' żur din il-paġna biex tniżżel ir-rapport finali.

Konsultazzjoni Oriġinali


1.      Sfond

Il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Sigurta` Soċjali ilu mill-bidu ta’ din il-leġiżlatura impenjat sabiex iġib bidla katalista fil-liġi lokali rigward it-tfal. Il-promulgazzjoni u sussegwentement id-dħul fis-seħħ tal-Att Dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Kura Alternattiva), Kap. 602 tal-Liġijiet ta’ Malta kienet il-qatra fl-ilma li għamlet l-effett taċ-ċrieki billi bdiet ix-xogħol fuq aspetti oħra tal-liġi. Aspett wieħed tal-liġi lokali li fih hemm bżonn ta’ reviżjoni, diskussjoni u emendi huwa dak tal-addozzjonijiet lokali.

L-addozzjonijiet f’Malta huma regolati bil-Kodiċi Ċivili li ma kienx suġġett għal ebda emendi aktar kmieni din is-sena meta l-Kap. 602 daħal fis-seħħ. L-Addozzjonijiet huma suġġett partikolarment sensittiv minħabba l-qtugħ tar-rabtiet legali minn mal-familja naturali u l-konsolidazzjoni tar-rabtiet legali ġodda mal-familja addottattiva.

Il-Ministeru huwa konxju illi fl-istat preżenti, ċittadini Maltin li għa
ndhom ix-xewqa li jaddottaw isibu li l-addozzjoni minn pajjiż ieħor għal raġuni jew oħra tkun aktar adatta għall-bżonnijiet tagħhom. Min-naħa l-oħra, il-Ministeru huwa konxju tal-ammont tat-tfal li bħalissa jinsabu  fis-sistema ta’ kura alternattiva u li għalhekk qegħdin jitilfu mill-opportunita` li jgħixu u jiffjorixxu f’ambjent ta’ familja. Li tissaħħaħ ferm l-għaqda bejn dawn il-bżonnijiet billi tittejjeb il-liġi lokali huwa eżerċizzju li ma jistax jistenna aktar u dan il-Ministeru qiegħed jieħu l-impenn li jagħmel dan fil-ġimgħat li ġejjin. F’dan l-istadju, il-Ministeru qed jippreżenta sett ta’ proposti li ser ikunu qegħdin jiġu eżaminati aktar fid-dettall fil-ġimgħat li ġejjin. Partijiet interessati u professjonisti huma mistiedna jibagħtu r-reazzjonijiet tagħhom fuq il-liġi kurrenti u proposti għar-riforma lill-Ministeru sabiex l-istess reazzjonijiet u proposti jiġu eżaminati u jiġi kkunsidrati  meta jkun qiegħed isir l-abbozzar tal-emendi fil-liġi.​ 2.   Dokumenti


3.   Sottomissjonijiet

Entitajiet differenti diġà ħejjew studji u proposti għar-riformi tal-liġi dwar l-addozzjoni. Il-Ministeru waqqaf tim biex jabbozza l-liġi, u dan ser ikun qiegħed jiġbor reazzjonijiet mill-persuni interessati  u mill- professjonisti li jaħdmu f’dan il-qasam sabiex jeżamina l-proposti mibgħuta.

Il-Ministeru se jkun qed jassigura li ssir konsultazzjoni mat-tfal li jinsabu fis-sistema ta’ kura alternattiva. Dan sabiex ikun assigurat li t-tfal jgħidu tagħhom fuq dan is-suġġett delikat li primarjament jolqot lilhom.

Il-Ministeru jilqa’ reazzjonijiet u proposti minn persuni interessati, ġenituri, minuri li huma addottati, professjonisti, akkademiċi u kull min għandu xi kontribut x’jagħti.

Kull min xtaq jipparteċipa f’din il-konsultazzjoni pubblika seta' jibgħat email bis-suġġerimenti fuq localadoptions@gov.mt

 

Is-sottomissjonijiet waslu sal-31 ta' Diċembru 2020.

Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg