Navigate Up
Sign In

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali offruti lil Persuni bi Problemi Relatati ma’ Droga, Alkoħol u Logħob tal-Azzard

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA - KONSULTAZZJONI KONKLUŻA

Go to the English version

 
Mingħand: Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali
(Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali)
​Ippubblikata: ​27 ta' Ġunju 2019
​Tagħlaq: ​30 ta' Lulju 2019
​Aġġornata: ​4 ta' Ottubru 2019
 

Eżitu tal-Konsultazzjoni: Rapport Finali​
Social Regulatory Standards for Residential Services offered to Persons with Drug, Alcohol and Gambling related problems.pdfGovernmnent response to the  consultation on Social Regulatory Standards for Residential Services offered to Persons with Drug, Alcohol and Gambling related problems.pdf


KONSULTAZZJONI ORIĠINALI

1.      Sfond

L-iStandards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali offruti lil Persuni bi Problemi Relatati ma’ Droga, Alkoħol u Logħob tal-Azzard stabbiliti mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (SCSA) għandhom jiżguraw li min jipprovdi servizz għandu jkun servizz ta 'kwalità ogħla li jilħaq u jaqbeż il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet ta' persuni bi problema ta’ vizzji. Kull Standard huwa miżjud b'numru ta’ indikaturi ta' kwalità u l-indikaturi tal-kwalità jindirizzaw lill-fornitur tas-servizz. Dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji se jiġu riveduti regolarment mill-SCSA mal-partijiet interessati kollha biex jiġi żgurat li jibqgħu validi u aġġornati.

 

2.      Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni
  • ​X'inhi r-reazzjoni tiegħek dwar l-iStandards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali offruti lil Persuni bi Problemi Relatati ma’ Droga, Alkoħol u Logħob tal-Azzard?
  • Għandek xi suġġerimenti oħra?

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg