Navigate Up
Sign In

Konsultazzjoni dwar l-Awtorità dwar l-Iżvilupp Reġjonali għal Għawdex

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

Go to the English version​

From: Ministeru għal Għawdex
Published: 3 ta' Awwissu 2018
Running till: 3 ta' Settembru 2018
​Last Updated: 4 ta' Settembru 2018​
Mock 2.png

Qed nanalizzaw is-sottomissjonijiet tiegħek.

Jekk jogħġbok, erġa' żur din il-paġna biex tniżżel ir-rapport finali.

Konsultazzjoni Oriġinali


1.       
Sfond
 
Il-Ministeru għal Għawdex qed iniedi l-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika dwar l-Awtorità dwar l-Iżvilupp Reġjonali għal Għawdex li ser tkun responsabli mill-implimentazzjoni u mill-aġġornament tal-istrategija dwar l-iżvilupp reġjonali għal Għawdex u ser tkun tinkludi rappreżentanza minn entitajiet varji Għawdxin. 3.
        
Sottomissjonijiet

Is-sottomissjonijiet intbagħtu:
Bl-imejl:          ministryforgozo@gov.mt
Bil-posta:        Ministeru għal Għawdex
                      
Pjazza San Franġisk,
                      Rabat, Għawdex​ 

     
Is-sottomissjonijiet intbagħtu sat-3 ta' Settembru 2018.

Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.


Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
Protezzjoni u Privatezza tad-data Att Dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap440)
 
L-Att tal-Protezzjoni tad-Data, 2011, jirregola l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma b’mod elettroniku jew manwalment.  Il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili jiġbor l-informazzjoni neċessarja li huma intenzjonati biex jaqdu l-funżjonijiet u huma b’tali mod li jikkonformaw mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data hekk kif imniżżla fl-att. Il-verifikazzjoni tan-numru tal-karta ta’ l-identita se jseħħ meta jkun neċessarju. Kull data personali pprovduta se tkun ipproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-data (Kap 440).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att. ​

​​

Click on the 'Online Consultation' logo to go to the Public Consultations main page.Top Section Banner.jpg


Press Release Numru PR181512​
Data tal-ħruġ: 3 ta' Lulju 2018