Navigate Up
Sign In

QRATI TAL-ĠUSTIZZJA ĠODDA F’GĦAWDEX

​​

Konsultazzjoni Magħluqha
 
 
Mingħand: Ministeru għall-Għawdex
​Ippubblikata: ​17 ta' Novembru 2017
​Tagħlaq: ​17 ta' Diċembru 2017
​Aġġornata: ​18 ta' Diċembru 2017
 

Konsultazzjoni.png
 

1.      Sfond

 
Tul is-snin, l-istrutturi preżenti tal-Qrati tal-Ġustizzja fiċ-Ċittadella f’Għawdex, servew ta’ post denju u adegwat biex fihom isir ix-xogħol tal-ġudikatura.  Dan kien ifisser li l-Għawdxin jistgħu jinqdew minn Għawdex stess mingħajr bżonn li jirrikorru fi Qrati f’Malta. 
 
B’sitwazzjonijiet ta’ realtajiet dejjem aktar mgħaġġla fil-ħajja ta’ kull Għawdxi, u konxji mill-fatt li l-aċċessibilita’, illum aktar minn qatt qabel, saret prijorita’ mhux biss għall-isfera partikolari tas-soċjeta’ tagħna, iżda b’moda ħolistiku u li tolqot lil kulħadd, intweriet ix-xewqa li s-sede tal-Qrati Għawdxin tibdel il-post tagħha sabiex tkun aktar aċċessibbli u aktar moderna għaż-żminijiet tal-illum.
 
Amministrazzjonijiet preċedenti kienu lkoll fi qbil ma’ din il-viżjoni ta’ Qrati ġodda, u anke bdew xi studji dwar diversi postijiet li setgħu jieħdu post il-Qrati preżenti f’sit partikolari.
 
Is-sit li fuqu kien propost li  jinbena l-bini tal-Qorti ġdid u parkeġġ taħt l-art, preżentament jaqdi l-funzjoni ta’ parkeġġ pubbliku. Oriġinaljament, il-binja tal-Qorti l-ġdida kellha ssir fuq multistorey car park mifrux fuq ħames (5) sulari. Għaldaqstant, dan il-bini kien ser jirrikjedi skavar fil-fond biex jinbnew padamenti sodi li fuqhom kellha tistrieħ il-binja.
 
Instabu diversi sfidi fis-sit propost fosthom problemi ta’ tafal u difett fit-terren.Permezz ta’ dan l-istudju ġeoloġiku, nstab il-punt eżatt ta’ fejn hemm il-problema li kienet qiegħda eżatt taħt is-sit propost għall-Qorti. Fuq parir tal-periti u esperti oħra, il-Ministeru kellu jiħu d-deċizjoni li jinstab sit ieħor peress li d-difett fil-blat kien ser ikun periklu reali l-ħin kollu.
 
Iffaċjati b’din l-isfida ġdida, l-Ministeru għal Għawdex kellu jieħu d-deċiżjoni li jinkariga l-esperti sabiex jiddentifikaw siti potenzjali li jistgħu jokkupaw dan il-proġett tant importanti għall-gzira ta’ Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex talbet li s-siti proposti iridu jkunu ċentrali u adegwati għal dan il-għan billi jkunu siguri u joffri spazju biżżejjed biex il-binja tkun tista’ tospita l-bini tal-Qorti u spazji għall-parkeġġ. Apparti hekk, il-binja trid tkun kompletament aċċessibli, toffri faċilitajiet anċellari u mibnija b’metodi moderni sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali.
 
Wara eżerċizzju serju u tekniku, ġie identifikat sit preferut bejn ir-Rabat u x-Xewkija, maġenb il-hub tal-informatika viċin l-eks MDP u l-kumapnija RS2.  Dan huwa sit faċli u parti minn riġenerazzjoni taż-żona kollha.
 
2.      Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni
 
a.      Taqbel mal-post indikat bħala post ġdid għall-bini tal-Qrati ġodda?  Jekk le, tista’ tindika post alternattiv?
b.      X’tixtieq li tinkludi l-istruttura ġdida tal-Qrati Għawdxin? 
c.       X’tixtieq li jkun hemm ġdid fil-Qorti l-ġdid li mhux eżistenti fil-Qorti preżenti?
 
 
3.   Sottomissjonijiet
 
Bil-formola onlajn.
 
jew
 
 
jew
 
Bil-posta:    Konsultazzjoni Pubblika - Qrati Ġodda f'Għawdex, Ministeru Għal Għawdex, Pjazza San Franġisk, Rabat  Għawdex
 
 
Is-sottomissjonijiet waslu sas-17 ta' Diċembru, 2017. 
 
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

​ 

Protezzjoni u Privatezza tad-data – Att Dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap440)
 
L-Att tal-Protezzjoni tad-Data, 2011, jirregola l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma b’mod elettroniku jew manwalment.  Il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili jiġbor l-informazzjoni neċessarja li huma intenzjonati biex jaqdu l-funżjonijiet u huma b’tali mod li jikkonformaw mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data hekk kif imniżżla fl-att. Il-verifikazzjoni tan-numru tal-karta ta’ l-identita se jseħħ meta jkun neċessarju. Kull data personali pprovduta se tkun ipproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-data (Kap 440).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg 
 
Press Release no 172608, Issue Date: Nov 17, 2017