Navigate Up
Sign In

Regional Impact Assessment System: A Non-Technical Guide

​​KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

 
 
Mingħand: Ministeru għall-Għawdex
​(Awtorita' 
għall-Iżvilupp ​Reġjonali ta’ Għawdex)
​Ippubblikata: ​27 ta' April 2021
​Tagħlaq: ​28 ta' Mejju 2021
​Aġġornata: ​31 ta' Mejju 2021
 

MGOZ.png


1.      Sfond

 

L-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex (GRDA) ġiet fdata biex tiżgura li l-istudji dwar l-Istima ta’ l-Impatt Reġjonali (RIAS) jitwettqu kull meta titfassal politika, strateġija, pjan ta ’azzjoni jew regolament ta’ żvilupp maġġuri u tinfluwenza lil Għawdex. L-RIAs se jkunu kruċjali biex jiġi żgurat li l-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ Għawdex jiġu kkunsidrati fi kwalunkwe intervent propost u li l-impatti potenzjali ta’ l-intervent propost jiġu evalwati fil-kuntest ta ’l-Istrateġija ta’ zvilupp Reġjonali ta’ Għawdex. Dan se jagħti l-opportunità lil Għawdxi li mhux biss ikun infurmat iżda jippermetti wkoll qsim akbar ta' għarfien u għarfien espert minn nies li l-aktar se jintlaqtu mill-proposta. 


 
2.      Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni
 
Q1: X'inhuma l-opinjonijiet tiegħek rigward il-qafas propost?

Q2: Taqbel ma' l-approċċ ta' 4 stadji kif propost fil-qafas?

Q3: X'inhuma l-opinjonijiet tiegħek dwar ir-reviżjoni tad-Dikjarazzjoni ta 'l-Impatt (sottomessa mill-Proponent) minn Kumitat ta 'Esperti mwaqqaf mill-GRDA?

Q4: Għandek xi kummenti rigward is-sinerġiji bejn il-GRDA u l-proponent?

Q5: X'inhuma l-opinjonijiet tiegħek dwar il-pjan ta' kooperazzjoni? Taqbel mal-informazzjoni meħtieġa bħala parti mill-pjan ta' kooperazzjoni?

Q6: Taqbel li l-proċess ta 'konsultazzjoni mal-komunità u l-partijiet interessati rilevanti wara l-pubblikazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-Impatt titmexxa mill-GRDA?

Q7: Taqbel mad-dettalji li għandhom jiġu ppubblikati fid-Dikjarazzjoni tar-Riżultat?


3.   Dokumenti

https://grda.mt/wp-content/uploads/2021/04/Consultation-Document-RIAS-FINAL-VERSION.pdf


4.   Sottomissjonijiet
 
 
Bil-posta: 204, Gozo Innovation Hub
                Triq il-Pitkalija
                Xewkija, XWK 3000
                Għawdex

 

Is-sottomissjonijiet waslu sat-28 ta' Mejju 2021.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)


Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg