Navigate Up
Sign In

Konsultazzjoni Pubblika dwar Moniteraġġ Elettroniku

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

Go to the English version

 
Mingħand: Ministeru għall-Intern, Sigurtá Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi
​Ippubblikata: ​4 ta' Mejju 2021
​Tagħlaq: ​25 ta' Mejju 2021
​Aġġornata: ​26 ta' Mejju 2021

Qed nanalizzaw is-sottomissjonijiet tiegħek.

Jekk jogħġbok, erġa' żur din il-paġna biex tnizzel ir-rapport finali.

Konsultazzjoni Oriġinali.


1.      Sfond

Il-Gvern huwa tal-fehma li wasal iż-żmien li f’pajjiżna jiġu introdotti sistemi korrettivi aktar moderni. Għalhekk permezz ta’ din il-
white paper qed imexxi konsultazzjoni pubblika dwar moniteraġġ elettroniku.

Din is-sistema għandha sservi sabiex jiġi sospiż l-obbligu li detenut jkun konfinat fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin f’sentenzi minuri. B’hekk se tkun faċilitata l-integrazzjoni tagħhom lura fis-soċjetà, filwaqt li jingħata serħan il-moħħ lill-komunità u lill-vittmi tal-kriminalità.

Prinċipji ġenerali

Permezz ta’ din l-“White paper” l-Gvern kommess li jilleġisla sistemi legali relatati mal-użu tal-moniteraġġ elettroniku.

Il-qofol ta’ dan l-Abbozz ta’ Liġi jipprovdi li l-moniteraġġ elettroniku jkun possibbli li jinħareġ skont li ġej:

  • Sentenzi mill-Qrati tal-Ġustizzja, jew;
  • Ir-regolamenti dwar il-Prison Leave, jew;
  • Ir-regolamenti marbuta mal-Bord tal-Parole.

Regolamenti​


L-Abbozz propost ser jiddisponi r-regolamenti dettaljati għat-tħaddim aħjar tas-sistema tal-moniteraġġ elettroniku.

Il-Qorti tkun tista’ toħroġ ordni fir-rigward ta’ persuni kkundannati għal-piena ta’ priġunerija effettiva ta’ mhux aktar minn sena, u diment li ir-reat imwettaq ma jkunx suġġett għal aktar minn piena massima ta’ sentejn priġunerija. Dan isir taħt il-kundizzjonijiet imposti mill-Qorti, inkluż il-possibilità li persuni jkunu jistgħu jżommu l-post tax-xogħol tagħhom, jew jibqgħu isegwu kors ta’ tagħlim f’xi istituzzjoni edukattiva.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi jista’ joħroġ ordni fir-rigward ta’ priġunier li jibbenefika minn prison leave skont ir-regolamenti tal-Ħabs.

Il-Bord tal-Parole se jkollu l-faċilità li joħroġ ordni fir-rigward ta’ priġunieri li jingħataw il-parole skont l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi.

Persuna misjuba ħatja minn Qorti mhux ser tkun eleġibli sabiex tibbenefika minn Ordni ta’ Moniteraġġ Eletroniku jekk ir-reat jkun in konnessjoni ma’:
  • Vjolenza Domestika;
  • Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru;
  • Każijiet fejn l-individwu jkun reġistrat fir-reġistru skont atikolu 3 tal-Att dwar reġistrazzjoni għall-protezzjoni tal-minuri;
  • F’każijiet fejn l-obbligazzjoni ta’ manteniment b’ordni tal-qorti jew kuntratt ma nżammietx;
  • F’każijiet ta’ fejn ma nżammietx ordni ta’ Qorti jew kuntratt dwar aċċess għall-ulied.


L-Abbozz ta’ Liġi qed jiġi akkumpanjat minn regolamenti li jistabbilixxu provedimenti dettaljati dwar il-moniteraġġ, kif ukoll dwar l-osservazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ moniteraġġ ta’ persuni suġġetti għall-ordni ta’ moniteraġġ eletroniku u anke il-miżuri li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ ksur tal-istess regolamenti.​ 

 

2.      Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni

Il-pubbliku qed jiġi mistieden jikkontribwixxi billi jibgħat il-kummenti, l-ħsibijiet u s-suġġerimenti f’din il-White Paper.

 
3.   Dokumenti

4.   Sottomissjonijiet

Ir-risposti ntbagħtu:

Billi timtela' l-formola onlajn; jew

Bl-imejl:      emreform@gov.mt   jew
 
Bil-posta:    EM-REFORM
                   Ministeru għall-Intern, Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-liġi
                   201, Triq id-Dejqa 
                   Valletta

 

Is-sottomissjonijiet waslu sal-25 ta' Mejju 2021.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg