Navigate Up
Sign In

Strateġija Nazzjonali għal Malta dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità 2021 – 2030

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

Go to the English version

 
Mingħand: Ministeru tal-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja
(Office for Disability Issues (ODI))
​Ippubblikata: ​9 ta' Ġunju 2021
​Tagħlaq: ​7 ta' Lulju 2021
​Aġġornata: ​8 ta' Lulju 2021
 

1. Sfond

Qed nistednuk sabiex timla Kwestjonarju qasir dwar l-abbozz tal
-Istrateġija Nazzjonali għal Malta dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità 2021 – 2030.

Jekk jogħġbok, ara d-dokumenti annessi qabel ma twieġeb
:​

Abbozz ta’ Strateġija Nazzjonali għad-Diżabilità  – Verżjoni Standard bil-Malti.pdfAbbozz ta’ Strateġija Nazzjonali għad-Diżabilità – Verżjoni Standard bil-Malti.pdf

Abbozz ta’ Strateġija Nazzjonali għad-Diżabilità  – Verżjoni Standard bl-Ingliż.pdfAbbozz ta’ Strateġija Nazzjonali għad-Diżabilità – Verżjoni Standard bl-Ingliż.pdf

Abbozz ta’ Strateġija Nazzjonali għad-Diżabilità  – Verżjoni Faċli biex Taqra bil-Malti.pdfAbbozz ta’ Strateġija Nazzjonali għad-Diżabilità – Verżjoni Faċli biex Taqra bil-Malti.pdf

Abbozz ta’ Strateġija Nazzjonali għad-Diżabilità – Verżjoni Faċli biex Taqra bl-Ingliż.pdfAbbozz ta’ Strateġija Nazzjonali għad-Diżabilità – Verżjoni Faċli biex Taqra bl-Ingliż.pdf

 

2. Sottomissjonijiet


Tista’ timla dan il-Kwestjonarju:

Bil-Malti – billi tagħfas fuq https://www.surveymonkey.com/r/X6TXRR5

Bl-Ingliż – billi tagħfas fuq https://www.surveymonkey.com/r/XLHY26H

Jekk jogħġbok ibgħat email fuq odi@gov.mt fir-rigward ta’ kjarifiċi ulterjuri.Is-sottomissjonijiet waslu sas-
7 ta' Lulju 2021.

 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)


Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586). 
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg