Navigate Up
Sign In

Il-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali rivedut għall-Użu Sostenibbli tal-pestiċidi f'Malta li jkopri l-perjodu 2019 - 2023

KONSULTAZZJONI MIFTUĦA

Go to the English version​

Mingħand: Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima,
Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
(Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur)
​Ippubblikata: ​25 ta' Frar 2019
​Tagħlaq: 24 ta' Marzu 2019​
​Aġġornata: ​15 ta' Marzu 2019
 

1.      Sfond

L-adozzjoni ta 'Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali (PAN) għall-użu sostenibbli tal-pestiċidi għal Malta huwa obbligu tal-Istati Membri kollha, stabbilit skont id-Direttiva tal-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi 2009/128/EC tal-Parlament Ewropew. Id-Direttiva hija trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali permezz tal-Avviż Legali 489 tal-2011 tal-Liġijiet ta 'Malta.

Il-PAN, li huwa meħtieġ li jgħaddi minn reviżjoni mill-inqas kull ħames snin, jiddeskrivi kif il-miżuri skond l-obbligi tad-Direttiva trasposta għandhom jiġu implimentati biex jappoġġjaw l-użu sostenibbli tal-pestiċidi f'Malta. In-PAN jelenka objettivi u miżuri biex inaqqsu r-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent filwaqt li jinkoraġġixxu l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta 'ġestjoni integrata ta' organiżmi ta 'ħsara u metodi alternattivi biex titnaqqas id-dipendenza fuq l-użu tal-pestiċidi.

Il-PAN rivedut propost għall-użu sostenibbli tal-pestiċidi li jkopri l-perjodu 2019-2023, jespandi fuq il-qafas tal-PAN preċedenti biex itejjeb l-għanijiet u l-miżuri stabbiliti qabel biex jinkiseb riżultat aħjar. Huwa jqis l-impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-azzjonijiet preċedenti, flimkien mas-saħħa tal-pubbliku, bil-għan ewlieni li jiġġenera għodda effiċjenti biex tappoġġja l-użu sostenibbli tal-pestiċidi f'Malta.

Il-PAN rivedut jikkonsisti f'sitt għanijiet prinċipali:
  1. ​​Taħriġ, Informazzjoni u Tqajjim ta’ Għarfien
  2. Kontrolli fuq Tagħmir ta' Applikazzjoni ta' Pestiċidi
  3. Kontrolli fuq l-Immaniġġjar, il-Ħażna u r-Rimi ta' Prodotti għall-Ħarsien tal-Pjanti
  4. Kontrolli fuq l-użu ta 'Prodotti għall-Ħarsien tal-Pjanti f'Żoni Speċifikati
  5. Ġestjoni Integrata ta' Organiżmi ta' Ħsara u strateġiji alternattivi ta' immaniġġjar ta' organiżmi ta' ħsara b’input baxx ta’ pestiċidi
  6. Indikaturi tar-Riskju u Ġbir tad-Dejta​

 
​​2.      Dokumenti3.   Sottomissjonijiet

Is-sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu:

Billi timla' l-formola onlajn li hawn aktar l-isfel, jew;

Bil-posta:    Id-Direttur Ġenerali
                   Diviżjoni tar-Regolamenti Tekniċi
                   Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur
                   Mizzi House,
                   ​Triq Nazzjonali,
                   Blata l-Bajda
 
 
Is-sottomissjonijiet għandhom jaslu sal-24 ta' Marzu 2019.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

 
Formola Onlajn:
Upload Attachment/Ehmeż Dokument: 
  


*oqsma neċessarji

Importanti
 li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).

 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg