Navigate Up
Sign In

White Paper dwar ir-Riforma tal-Gvern Lokali

​KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA - KONSULTAZZJONI KONKLUŻA 

  
 

Mingħand: Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
(
Diviżjoni għall-Gvern Lokali​)
​Ippubblikata: ​19 ta' Ottubru 2018
​Tagħlaq: ​30 ta' Novembru 2018
​Aġġornata: ​30​ ta' Jannar 2019
 

Riżultat tal-Konsultazzjoni: Rapport Finaliriforma logo.png
1.      Sfond

Wi
eħed mill-fatturi ewlenin li jassigura amministrazzjoni aktar effettiva u effiċjenti huwa li wieħed jieħu stampa minn fejn telaq, fejn wasal u x’inhi l-viżjoni ’l quddiem.

Il-White Paper qed tkun tindirizza dan, fosthom il-ħarsien lejn l-awtonomija tal-Gvern Lokali, id-deċentralizzazzjoni, il-qafas legali li fih jopera, il-fattur ekonomiku, il-moniteraġġ tal-operat u l-aspettattiva taċ-ċittadin. Dan sar bi studju u analiżi ta’ dak li rridu mill-Kunsilli Lokali sabiex jilħqu l-aspettattivi leġittimi taċ-ċittadini lokali, li, bir-raġun, kibru tul dawn l-aħħar 25 sena.

Il-mistoqsija kruċjali hija; Kemm għandha effett l-influwenza taċ-ċittadin fl-affarijiet kurrenti li jseħħu fil-belt jew fir-raħal tiegħu/tagħha?  Il-mistoqsija kienet fiċ-ċentru tal-proposta mressqa f’dan id-dokument, anki f’ambitu legali u l-mezzi li dawn jagħtu liċ-ċittadin.

 
2.      Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni

Int ġentilment mitlub tixtarr il-proposti li hemm fil-White Paper u tibgħat il-kummenti u s-suġġerimenti tiegħek għall-inklużjoni fir-Riforma tal-Gvern Lokali.


3.   Dokumenti
 

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.
 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).

 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg