Navigate Up
Sign In

Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanita Attiva. Malta 2021-2027

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA  

  
 
Mingħand:
Ministeru għall-Anzjani u l-Anzjanita Attiva 
Ippubblikata: ​1 ta' Ottubru 2021
Tagħlaq:
​1 ta' Novembru 2021
Aġġornata: ​2 ta' Novembru 2021

1.  Sfond

 

Qed nistednuk sabiex timla Kwestjonarju qasir dwar l-abbozz tal- Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanita Attiva. Malta 2021-2027

Jekk jogħġbok, ara d-dokumenti annessi qabel ma twieġeb:

NSPAA DOC MLT.pdfNSPAA DOC MLT.pdf

 
2.  Sottomissjonijiet
 
Tista’ timla dan il-Kwestjonarju:

Bil-Malti – billi tagħfas fuq  https://www.surveymonkey.com/r/9WGQMPP​

Iktar kummenti ntbgħatu fuq feedback.msca@gov.mt


Is-sottomissjonijiet waslu sal-1 ta' Novembru 2021.                              
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)


Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586). 
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  


www.konsultazzjoni.gov.mt

Click on the 'Online Consultation' logo to go to the Public Consultations platform.

Top Section Banner.jpg