Navigate Up
Sign In

Standards Soċjali Regolatorji – Servizzi Residenzjali għal Persuni li jgħixu bid-Dimenzja

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA U KONKLUŻA

  
Go to the English version
From: Ministeru għal Anzjani u Anzjanità Attiva
(Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali)
​Published: 7 ta' Mejju 2021
Running till: 18 ta' Ġunju 2021
​Last Updated: ​22 ta' Lulju 2021

RIŻULTAT TAL-KONSULTAZZJONI: RAPPORT FINALI

Final outcome report.pdfFinal outcome report.pdf

Konsultazzjoni Oriġinali


1.        Sfond

L-iStandards Soċjali Regolatorji - – Servizzi Residenzjali għal Persuni li jgħixu bid-Dimenzja stabbiliti mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (SCSA) għandhom jiżguraw li min jipprovdi servizz għandu jkun servizz ta' kwalità ogħla li jilħaq u jaqbeż il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet tal-anzjani. Kull standard huwa miżjud b'numru ta’ indikaturi ta' kwalità u l-indikaturi tal-kwalità jindirizzaw lill-fornitur tas-servizz. Dawn l-Istandards Soċjali Regolatorji se jiġu riveduti regolarment mill-SCSA mal-partijiet interessati kollha biex jiġi żgurat li jibqgħu validi u aġġornati.


2.        Mistoqsijiet dwar il-Konsutazzjoni


X'inhi r-reazzjoni tiegħek dwar l-Istandards Soċjali Regolatorji –
Servizzi Residenzjali għal Persuni li jgħixu bid-Dimenzja?

Għandek xi suġġerimenti oħra?​


3.        Dokumenti

Standards Dementia MAL - LN - Web.pdfStandards Dementia MAL - LN - Web.pdf

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi tmiem il-konsultazzjoni pubblika.  Il-Ministeru li qed jixpruna din l-attivita’ biss għandu jedd sħiħ fuq ikunux ippubblikati kummenti.

 
Is-sottomissjonijiet riċevuti flimkien mal-identita’ tal-kontributur, se jkunu ippubblikati fuq l-internet, ħlief jekk il-kontributur joġġezzjona li d-data personali m’għandiex tkun ippubblikata għaliex dan jista’ jagħmel ħsara lill-interess leġittimu.  F’dan il-każ is-sottomissjoni tista’ tkun ippubblikata’ taħt isem fittizju. F’każijiet oħra il-kontribuzzjoni mhux se tkun ippubblikata u lanqas fil-prinċipju il-kontenut mhux se jkun ikkunsidrat. Kull oġġezzjoni li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tad-data personali għandha tintbgħat e-mail fuq dan l-indirizz elettorniku: onlineconsultations@gov.mt.
 
 
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586). 
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.​


www.konsultazzjoni.gov.mt

Click on the 'Online Consultation' logo to go to the Public Consultations platform.

Top Section Banner.jpg