Navigate Up
Sign In

Konsultazzjoni Pubblika: Strateġija tal-Prodotti tal-Plastik li jintużaw darba biss għal Malta 2020-2030

KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

 
 
Mingħand: Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima
(Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi)
​Ippubblikata: ​10 ta' Mejju 2019
​Tagħlaq: ​21 ta' Ġunju 2019
​Aġġornata: ​24 ta' Ġunju 2019
 

1. Sfond

Wara x-xogħol estensiv li qed jitwettaq mill-Kummissjoni Ewropea biex timxi lejn Ekonomija Ċirkolari, l-Istrateġija ta’ Prodotti tal-Plastik li jintużaw darba biss għal Malta se tkun mezz li jgħin aktar lit-transizzjoni għal Malta biex timxi lejn ekonomija aktar ċirkolari u b'hekk tagħlaq il-linja ta’ ċikli tal-ħajja tal-prodotti. Din l-istrateġija tgħin biex tipproteġi l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem minn tniġġis tal-plastik filwaqt li tnaqqas il-skart u l-konsum ta' prodotti tal-plastik li jintużaw darba, u żżid il-kwalità u l-kwantitajiet ta' skart tal-plastik li jintuża darba li jiġi miġbur u riċiklat. 

Din l-istrateġija hija qafas li hi intenzjonatata li twassal għal bidla kulturali fl-imġiba fis-soċjetà, f'termini ta' l-attitudni tagħha lejn prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss. Il-miżuri enfasizzati fl-istrateġija m'għandhomx jiġu introdotti biss bħala leġislazzjoni iżda għandhom jiġu segwiti minn aktar diskussjonijiet mad-diversi partijiet interessati, u akkumpanjati minn kampanji edukattivi u li jqajmu kuxjenza, sabiex jiġi żgurat li ssir bidla pożittiva. Dan jiżgura li sseħħ bidla kulturali u li l-pubbliku jkun konxju tal-benefiċċji potenzjali li jista' jkollu t-tbegħid mill-plastik li jintuża darba biss fil-ħajja ta’ kuljum. Il-provvediment ta' bidla biss fil-leġiżlazzjoni ma jiżgurax il-konformità u ma jġibx il-bidla fl-imġiba essenzjali biex tagħti riżultati pożittivi.

L-Istrateġija tal-Prodotti tal-Plastik li jintuża darba biss għal Malta għandha titqies bħala opportunità li se twassal lejn ambjent ħieles mill-plastik. Għandu jiġi aġġornat, permezz ta’ reviżjoni perjodika, biex jiżgura li kwalunkwe bidla fl-attitudni tas-soċjetà u l-oġġetti li jkun fihom plastik li jintuża darba biss huma indirizzati.

Il-materjali magħmula minn, jew li fihom il-plastik huma preżenti f'ħafna aspetti tal-attivitajiet tagħna ta' kuljum u jikkostitwixxu element importanti tal-ekonomija tagħna. Min-naħa l-oħra, l-akbar sfida ffaċċjata hija li għandhom rati baxxi ta’ użu mill-ġdid, irkupru u riċiklaġġ meta mqabbla ma’ riċiklabbli oħra (jiġifieri karta, metalli u ħġieġ). Il-maġġoranza tal-flussi ta’ skart tal-plastik jirriżultaw li jintremew f’miżbla jew jiġu inċinerati, u mifruxa, u b'hekk jispiċċaw fl-ibħra minħabba metodu ta’ rimi mhux adattat u nuqqas ta’ ġbir.

L-għan tal-istrateġija huwa li tipprovdi miżuri biex:

    1. Jitnaqqas il-konsum ta’ prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss (SUP);
    2. Iżżid il-kwalità u l-kwantitajiet ta' skart tal-plastik li jintuża darba biss u jiġi miġbur għar-riċiklaġġ; u
    3. Tiżgura l-protezzjoni ta' l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem mit-tniġġis tal-plastik.

 


3. Sottomissjonijiet
 
Il-pubbliku kien mistieden jissottometti l-veduti u l-kummenti dwar din l-Istrateġija fuq l-indirizz tal-imejl: era.policyconsultation@era.org.mt​


Is-sottomissjonijiet kellhom jaslu sal-21 ta' Ġunju 2019.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg