Navigate Up
Sign In

L-Awtorita’ tal-Ippjanar qed tipproponi li tintroduċi proċeduri dwar il-Valutazzjoni dwar l-Impatt Soċjali

​​KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

 
 
Mingħand: Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Propjeta'
(Awtorita’ tal-Ippjanar)
​Ippubblikata: ​17 ta' Mejju 2019
​Tagħlaq: ​28 ta' Ġunju 2019
​Aġġornata: ​1 ta' Lulju 2019
 

1.      Sfond

L-introduzzjoni tal-SIA f’Malta għadha fil-bidu tagħha, infatti  l-Awtorità tal-Ippjanar, permezz ta’ dan id-dokument qed tikkonsidra li tintroduċi proċeduri standard għal dan l-iskop, kif ukoll it-termini ta’ riferenza biex tiggwida l-preparazzjoni ta’ SIA fil-futur. Sal-lum, l-SIA hija obbligatorja biss jekk proġett propost ikun qiegħed jiġi propost skont it-Tall Building Policy.

L-SIA għandha l-iskop li tidentifika l-impatti soċjali pożittivi u negattivi tal-proġetti ppjanati jew it-tfassil ta’ proċeduri proposti. L-SIA tintuża biex itaffi l-impatti negattivi u tidentifika opportunitajiet biex jitjiebu l-benefiċċji għall-komunitajiet lokali u s-soċjetà inġenerali.


2.      Dokumenti

Il-proċeduri proposti jistgħu jitniżżlu mill-websajt tal-Awtorità tal-Ippjanar: ​https://www.pa.org.mt/consultation​3.   Sottomissjonijiet

Il-kummenti saru bil-miktub u ntbagħtu fl-indirizz postali: Planning Authority, SIA Procedures Consultation, Strategic and Policy Making Division, St Francis  Ravelin, Floriana FRN1234 jew permezz tal-indirizz elettroniku: sia@pa.org.mtIs-sottomissjonijiet waslu sat-28 ta' Ġunju 2019.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)

Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-
Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg