Navigate Up
Sign In

Mil-Lenti Tiegħek #Tritoni

​​Sejħa Pubblika Magħluqa

 
Mingħand: ​Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura
​Ippubblikata: ​17 April 2017
​Tagħlaq: ​30 Ġunju 2017
​Aġġornata: ​3 ta' Lulju 2017
 

tritoni.jpg

 

1.      Sfond

 
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok, agħfas hawn.
 
 
2.    Sottomissjonijiet
 
Biex tissottometti ritratti tiegħek, jekk jogħgbok, agħfas hawn. 
 
Is-sottomissjonijiet waslu sat-30 ta' Ġunju 2017.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

 

 

 
 
 
 
Protezzjoni u Privatezza tad-data – Att Dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap440)
 
L-Att tal-Protezzjoni tad-Data, 2011, jirregola l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma b’mod elettroniku jew manwalment.  Il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili jiġbor l-informazzjoni neċessarja li huma intenzjonati biex jaqdu l-funżjonijiet u huma b’tali mod li jikkonformaw mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data hekk kif imniżżla fl-att. Il-verifikazzjoni tan-numru tal-karta ta’ l-identita se jseħħ meta jkun neċessarju. Kull data personali pprovduta se tkun ipproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-data (Kap 440).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg
 
 STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT U L-INFRASTRUTTURA - L-ewwel tliet fażijiet tal-proġett tat-Tritoni jinsabu lesti. Il-pubbliku msejjaħ biex ikun parti mill-proġett [17.04.2017]