Navigate Up
Sign In

Riforma dwar it-traffikar uman u l-prostituzzjoni

​​KONSULTAZZJONI MAGĦLUQA

 
 
Mingħand: Segretarjat Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni ta’ Proċessi Amministrattivi fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru
​Ippubblikata: ​3 ta' Settembru 2019
​Tagħlaq: ​31 ta' Ottubru 2019
​Aġġornata: 1 ta' Novembru 2019​

HT_MT.jpg 
1.      Sfond

Il‑man
ifest elettorali tal‑Gvern jindika b’mod ċar li l‑gvern iwiegħed li “jibda dibattitu dwar ir‑regolarizzazzjoni u d‑dekriminalizzazzjoni tal‑prostituzzjoni.” Il‑manifest jgħid ukoll li “l‑għan ewlieni għandu jkun sabiex jiġu protetti l‑iktar nies vulnerabbli milli jkunu sfruttati bħala ħaddiema tas‑sess, filwaqt li fl‑istess ħin ikompli jsaħħaħ il‑ġlieda kontra t‑traffikar tal‑persuni.”

L‑isfidi varji u kumplessi attribwiti għar‑riforma jirrikjedu sforz mill‑iżjed koordinat mill‑entitajiet kollha tal‑Istat li huma involuti. Fid‑dawl ta’ tant interdipendenza bejn ministeri differenti, waqqafna Kumitat Interministerjali sabiex niddiskutu passi fit‑tul kif ukoll immedjati li għandhom jittieħdu mill‑Gvern. Rappreżentanti tal‑Gvern għandhom l‑opportunità sabiex jaqsmu l‑opinjonijiet tagħhom dwar bosta suġġetti, li jvarjaw mis‑servizzi tal‑appoġġ lill‑vittmi u persuni vulnerabbli, investigazzjoni u infurzar, regolamenti immirati sabiex ikun żgurat ingaġġar etiku, il‑proċess ġudizzjarju, is‑saħħa, l‑impjiegi, l‑edukazzjoni, l‑immigrazzjoni u temi oħrajn relatati.

Is‑Segretarjat Parlamentari kellu diskussjonijiet preliminari u konsultazzjonijiet ma’ individwi u organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali kruċjali sabiex ikunu identifikati dawk l‑oqsma ta’ prijorità u limitazzjonijiet possibbli fl‑approċċ kurrenti tal‑Istat b’rabta ma’ dawn il‑kwistjonijiet. Il-proċess ta’ konsultazzjoni huwa intenzjonat sabiex: 

1. Tiġi iżviluppa Strateġija Nazzjonali Kontra t‑Traffikar Uman li tkun komprensiva; u,

2. Tindirizza dawk ir‑riformi neċessarji fil‑liġijiet u l‑politiki relatati mal‑prostituzzjoni.

 

2.      Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni
  • Taqbel mal‑elementi prinċipali tal‑oqsma ewlenin tal‑politika hekk kif indikati hawn fuq? 
  • Hemm xi ħaġa nieqsa jew li tixtieq iżżid? 
  • Għandek xi proposti li tixtieq tressaq f’dan il‑kuntest? 
  • Xi żviluppi tistenna li tara fir‑riforma ta’ Malta f’dak li għandu x’jaqsam mal‑prostituzzjoni? 
  • Aqsam kummenti u proposti li tixtieq tressaq fir‑rigward ta’ strateġiji li jindirizzaw it‑traffikar uman. 
  • Ibgħat kwalunkwe dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal‑ġlieda kontra t‑traffikar uman li temmen li għandhom jiġu kkunsidrati fit‑tiswir tal‑ istrateġija.
 

3.   Dokumenti4.   Sottomissjonijiet
 
Ir-risposti ntbagħtu:

Billi timla l-formola onlajn, jew

Bl-imejl:       reforms@gov.mt, jew

Bil-posta:     
Human Trafficking and Prostitution Reform
                    Parliamentary Secretariat for Reforms, Citizenship and Simplification
                    of Administrative Processes (Office of the Prime Minister),
                    Auberge de Castille,  
                    Valletta, VLT 1061, 
                    Malta

 
Is-sottomissjonijiet waslu sal-31 ta' Ottubru 2019.
 
Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kapitolu 586)


Ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Kapitolu 586 jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f'forma manwali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza jiġbor biss l-informazzjoni li hija meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet maħsuba tiegħu u huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbilit fil-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. Verifika tan-numru ta' identifikazzjoni pprovdut se sseħħ kif jitqies meħtieġ. Id-data personali kollha pprovduta se tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586).
 
 
Barra minn dan t’hawn fuq, tajjeb tkun konxju ta’:
 
·         L-iżvelar ta’ dokument bl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496)
 
Bħala Awtorita’ Pubblika kull dokument miżmum għandna, inklużi dokumenti relatati mal-proċess ta’ din il-konsultazzjoni, jistgħu jiġu żvelati billi ssir talba għal dokumenti skont l-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap. 496), sakemm it-talba ma tkunx suġġett għal raġunijiet konklużivi biex dokumenti uffiċjali ma jkunux żvelati taħt dan l-Att.  

www.konsultazzjoni.gov.mt
 
 
Jekk tixtieq tmur fuq il-paġna ewlenija tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi għafas il-logo t'hawn taħt.
 
Top Section Banner.jpg