Sign In

Innomina

Ħaddiema u timijiet ta’ ħaddiema huma mħeġġa jiksbu rikonoxximent għall-kisbiet tagħhom fi tmien kategoriji differenti. Din is-sena l-kategoriji huma:


- Ħaddiem Mudell tas-Sena

- Manager tas-Sena

- Employer tas-Sena

- Team tas-Sena

- L-iktar kumpanija li Tippromwovi l-Ugwaljanza 

- L-iktar kumpanija li tippromwovi il-Bilanċ bejn il-Ħajja Privata u x-Xogħol 

- L-iktar kumpanija li Tippromwovi r-Responsabbilta' Soċjali (CSR) 

- Il-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena 2019 ​Regolamenti

Il-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena hu miftuħ għal ħaddiema fis-settur pubbliku, privat jew tal-komunità f’Malta. In-nominazzjonijiet għandhom jinkludu ritratt ta’ kwalità għolja u logo tal-kumpanija/min iħaddem biex jintuża fil-materjal promozzjonali tas-serata tal-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena 2019 ladarba jintgħażlu bħala finalisti. 


Formola ta’ Nominazzjoni

Mistoqsijiet dwar nominazzjonijiet għall-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena 2019 jistgħu jsiru lil MEAE fuq +356 2295 7305 jew bl-email premjuhaddiema@gov.mt.

 

DETTALJI TA’ KUNTATT:

 
 Kuntatt Ewlieni 
Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza
Auberge D'Aragon
Misrah Indipendenza
Il-Belt Valletta VLT 1520
Malta
 
  Telefown
(+356) 2295 7305

  Email

Websajt