Sign In

Il-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena 2019 jirrikonoxxi u jiċċelebra x-xogħol fejjiedi u eżemplari li jsir minn ħaddiema f’kull sfera u kategorija

tad-dinja tax-xogħol bil-għan li jiġi muri x-xogħol tajjeb li qegħdin jagħmlu.

 

Jitnieda l-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena 2019​

 

DETTALJI TA’ KUNTATT

 
Kuntatt Ewlieni 
Ministeru ghall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza
Auberge D'Aragon
Misrah Indipendenza
Il-Belt Valletta VLT 1520
Malta
 
Telefown
(+356) 2295 7305
Email
Websajt