Navigate Up
Sign In

Serata tal-Għoti tal-Premjijiet

Is-serata gala ser issir fl-4 ta' Diċembru 2019 fit-8.00 pm.

Il-premjijiet ikunu jikkonsistu fi premjijiet ċelebrattivi u ċertifikati.  Il-finalisti jirċievu ċertifikat u jkunu jistgħu jużaw it-titlu fil-profili tagħhom.  Iżda dan ma jfissirx li jistgħu jassumu li l-prodotti jew is-servizzi tagħhom huma appoġġjati mil-MEAE.​

DETTALJI TA’ KUNTATT:

 
 Kuntatt Ewlieni 
Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza
Auberge D'Aragon
Misrah Indipendenza
Il-Belt Valletta VLT 1520
Malta
 
  Telefown
(+356) 2295 7305
  Email

Websajt